در تلاشیم تا نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شود