تسخیر بازار خودروهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی توسط چینی‌ها