قاضی‌پور: امیدواریم روحانی حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد