سریال آتش‌سوزی مراتع/ بخشی از "گالیکش" و پارک ملی گلستان سوخت