مرگ تلخ براثر برق‌گرفتگی و سقوط از تیر برق +تصاویر