یاوه‌گویی نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل/ نظام ایران تا سال دیگر باید نابود شود!