تنها کتاب‌هایی که حجاج می توانند همراه خود ببرند/ لپ‌تاپ و تبلت ممنوع