مسجد محل اعلام خلافت البغدادی آزاد شد/ هیچ منطقه‌ای برای داعش باقی نمانده