مجری صاحب اصطلاح «موشک‌های خوشگل سپاه»: حرف‌ رادیو فردا و آمدنیوز مهم نیست