فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ نمایش «از کرخه تا راین» و «راز کیهان»