شهادت نیروی سپاه حفاظت فرودگاه در مانور اخیر تایید شد+عکس