تجمع اعتراضی 120 کارگر اخراجی در چهارمحال و بختیاری