سفیر قطر در برلین: نمی‌توانیم چشمان خود را بر روی ایران ببندیم