وزیر اسرائیلی: عربستان نتانیاهو را به ریاض دعوت کند