فعلا مکانی برای فعالیت مجدد اصناف پلاسکو تعیین نشده