تصاویر/ ادای احترام به شهدای آتش نشان در ایستگاه حسن آباد