اجازه دادستانی برای تخریب ساختمان‌های مجاور پلاسکو