"پلاسکو" دوباره شعله‌ور شد/ گرفتار شدن آتش‌نشانان زیر آوار