برنامه جشن‌هاي ويژه عيد غدير در تهران، قم، ري و مشهد