سهم‌ راکعی‌ از انقلاب‌ و آرزوی‌ رفع‌ حصر سران‌فتنه