پسر

برچسب ها - پسر
کد خبر: ۴۳۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۲۳

کد خبر: ۴۰۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۰۷

همراه با یك پدر شهید؛ قبل و بعد از دیدار با رهبر انقلاب در كرمانشاه
ساعت 5:30 صبح در جاده‌ی خاكی روستا بودیم. روستایی كه با خانه‌های قدیمی بر كوهپایه‌ بنا شده و همه مردم می‌توانستند به راحتی از روی ایوان با هم صحبت كنند. به خانه پیرمرد زنگ ‌زدیم. جوانی تلفن برداشت و گفت ده دقیقه دیگر زنگ بز‌نید. چند ثانیه نگذشته بود كه پیرمرد زنگ ‌زد و ‌گفت جاده روستا را بالا بیایید. پیرمرد را با پسر ش دیدیم كه قاب عكس پسر شهیدش را همراه پرچم ایران دست گرفته بود. پسر ش برای این كه از ما مطمئن شود پرسید از كجا هستید و البته كارتی هم نخواست.
کد خبر: ۳۹۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۳۰