برچسب ها - مرکز مبادلات ارزی
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۱۴۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۳۱۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۳۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۱۴۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۳۱۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۳۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۴۸۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۲۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۲۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه ۲خرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۴۶۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۶۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۲۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۲۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۲۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۲۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۱۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۵۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۵۰۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۱۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۱۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۳۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۰۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۳۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۰۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۳۰۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۰۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۸۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۰۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۹۶۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۲۰۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۹۶۶ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۹۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل، ۴۲ هزار و ۲۱ تومان و قیمت حواله دلار ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۹۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۲۹۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۲۹۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۹۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۲هزار و ۲۸۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۴۴۳ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۸۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۲۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸هزار و ۲۰۶ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۸۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

لینکهای برتر