۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۳

اعضای شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم مشخص شدند

شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم با ترکیب محمد جوا‌د ظریف، علی ربیعی، علی طیب نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلی زاده و با ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد.
کد خبر : ۶۶۴۵۴۵
به گزارش صراط به نقل از جماران  به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری جلسات به منظور بررسی راهبردها و سیاست های دولت چهاردهم، شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم با ترکیب محمد جوا‌د ظریف، علی ربیعی، علی طیب نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلی زاده و با ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد. 
 
 
 

 ذیل این شورا، پنج کارگروه برای انتخاب وزرا و تعیین راهبردهای دولت تشکیل شد.

 کارگروه سیاسی، کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصادی،کارگروه فرهنگی و کارگروه زیربنایی پنج کارگروه مورد نظر می باشند:

۱. کارگروه سیاسی: محمدجواد ظریف

۲. کارگروه اجتماعی: علی ربیعی

۳. کارگروه اقتصادی: علی طیب نیا

۴. کارگروه فرهنگی: رضا صالحی امیری

۵. کارگروه زیربنایی: علی عبدالعلی زاده