۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۶

پزشکیان: باید کاری کنیم تاجران ما با دنیا ارتباط داشته باشند

پزشکیان: باید کاری کنیم تاجران ما با دنیا ارتباط داشته باشند
پزشکیان گفت: مجبوریم برای اینکه رونق اقتصادی ایجاد شود، باید دروازه‌های کشور را بروی همه باز کنیم تا تاجران ما بتوانند با همه دنیا ارتباط داشته باشند. نمی‌شود با مرزهای بسته و درون یک قفس توسعه، اشتغال و رونق ایجاد کرد. کاری خواهیم کرد از طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارند، مالیات گرفته نشود.
کد خبر : ۶۶۳۷۳۵

به گزارش صراط به نقل از ایرنا، پزشکیان در جمع بازاریان بازار بزرگ شوش گفت: برای رونق اقتصادی باید در‌ها را روی دنیا باز کنیم. 

او افزود: مجبوریم برای اینکه رونق اقتصادی ایجاد شود، باید دروازه‌های کشور را بروی همه باز کنیم تا تاجران ما بتوانند با همه دنیا ارتباط داشته باشند. نمی‌شود با مرزهای بسته و درون یک قفس توسعه، اشتغال و رونق ایجاد کرد.

کاری خواهیم کرد از طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارند، مالیات گرفته نشود.

این نگاهی که به وجود آمده و یک گروه تصور می کنند عقل کل هستند و بقیه هیچ چیز حالی شان نمی شود را از بین ببریم. 

نباید اجازه دهیم عده ای تصور کنند آنها حق دارند، آنها مردم هستند، بقیه مردم نیستند؛ به آنها می گویم شما مردم هستید، ما هم مردم هستیم، آن ۶۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند هم مردم هستند و ما موظفیم صدای آنها را هم بشنویم.