۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶

علی ربیعی: امشب پزشکیان به غیر از جلیلی با صداوسیما هم مناظره کرد!

«امشب پزشکیان به جز جلیلی با صدا و سیما هم مناظره کرد. تفاوت تعداد سوالات ثانویه مجری میان دو کاندیدا کاملا مشهود بود. محتوای سوالات هم در تداوم عملیات روانی بود که جبهه رقیب با همه توان راه انداخته است. پزشکیان با قوت در برابر همه این روش‌های سازماندهی شده پاسخگو بود.»
کد خبر : ۶۶۳۷۱۱

سخنگوی دولت دوازدهم، به اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، با اشاره به اولین مناظره دور دوم انتخابات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امشب پزشکیان به جز جلیلی با صدا و سیما هم مناظره کرد. تفاوت تعداد سوالات ثانویه مجری میان دو کاندیدا کاملا مشهود بود. محتوای سوالات هم در تداوم عملیات روانی بود که جبهه رقیب با همه توان راه انداخته است. پزشکیان با قوت در برابر همه این روش‌های سازماندهی شده پاسخگو بود. سخنگوی دولت دوازدهم، به اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، با اشاره به اولین مناظره دور دوم انتخابات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امشب پزشکیان به جز جلیلی با صدا و سیما هم مناظره کرد. تفاوت تعداد سوالات ثانویه مجری میان دو کاندیدا کاملا مشهود بود. محتوای سوالات هم در تداوم عملیات روانی بود که جبهه رقیب با همه توان راه انداخته است. پزشکیان با قوت در برابر همه این روش‌های سازماندهی شده پاسخگو بود.