۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح کرد؛

جایگاه امید در زندگی افراد چه اندازه است؟

بدون شک، یکی از مولفه‌های زندگی بشر امید داشتن و ذیل آن، انسجام اجتماعی است که کم یا زیاد بودن آن در ابعاد مختلف زندگی، خودش را نشان می‌دهد.
کد خبر : ۶۶۳۵۶۸

امید داشتن یکی از مولفه‌های مهم زندگی انسان است. چون هر قدمی که انسان در زندگی خود برمی‌دارد با وجود امید می‌تواند معنا و رنگ دیگری به خود بگیرد. 

در حقیقت، امید باعث شکل‌گیری چارچوب‌هایی برای زندگی انسان می‌شود. وقتی انسان امید داشته باشد برای رسیدن به اهداف و آرزوهایش تلاش مضاعف می‌کند و زندگی هدفمندتری برای خود ترسیم می‌کند و از حالت یکنواخت بودن خارج می‌شود و امید معجزه زندگی انسان است که در تاریک‌ترین نقطه‌های زندگی‌اش او را نجات می‌دهد. 

امید اجتماعی همیشه به عنوان عامل مهم و زیربنایی برای رسیدن به همبستگی و انسجام اجتماعی باعث می‌شود تا مشارکت و همکاری بین اعضای خانواده و جامعه بیشتر باشد و بدنبال آن، ثبات و نظم هم به وجود می‌آید.

عاطفه خادمی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درمورد امید و انسجام اجتماعی گفت: مفهوم امید تقریباً جزء مفاهیم آشنایی است که خیلی نیاز به تعریف خاصی ندارد. چون امید، ظرفیت و نیرو و انرژی است که همه افراد جامعه هر روز در حال زندگی کردن با آن هستند تا جایی که از زمان بیدار شدن خود در حال برنامه‌ریزی رو به جلو هستند و به فعالیت‌های روزانه خود می‌پردازند تا بتوانند به هدف خود برسند.

تعریف امید تعریف بسبار قابل درک و مشهود و ملموسی است و همین که زندگی برای تک تک افراد جامعه رو به جلو، در حال حرکت است خودش تجربه امید است. 

دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: این که چه میزان امید را در درون خودمان تقویت و یادآوری می‌کنیم و در سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها مراقب آن هستیم که تا چه اندازه افول پیدا کرده و چه میزان رشد پیدا کرده است مسئله‌ای است که باید نظرمان در فضای اجتماعی و در کلیت جامعه به آن جلب شود و باید توجه کنیم وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم امیدی که همه ما به صورت فردی در فضای جمعی و در کنار هم با آن زندگی می‌کنیم چه میزان قوت دارد یا چه اندازه در فضای اجتماعی‌مان کمرنگ است؟ که در این قسمت، تا حدی موضوع از امید فردی به امید اجتماعی وصل می‌شود که امید فردی در یک سطح دیگری به امید خانوادگی به عنوان یکی از نهاد‌های اصلی که در آن زیست می‌کنیم مرتبط می‌شود و سپس، خانواده‌ها در کنار هم جامعه را می‌سازند و ما با مفهومی به اسم امید اجتماعی روبرو می‌شویم که در آن امید اجتماعی، امید‌های فردی که در درون ما فعال است باید در کنار هم باشند تا یک جامعه را پیش ببرند و ما را به اهدافمان برسانند.

خادمی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی تا چه اندازه توانسته است فعالیت‌هایی در راستای امید و انسجام اجتماعی در جامعه بیشتر شود؟ مسئله‌ای که از فرهنگ عمومی به عنوان ساحتی از فرهنگ، زیست افراد جامعه را با خود مرتبط می‌کند و شامل ارزش‌ها و هنجار‌ها و عرف و سنت‌های جامعه ایرانی می‌شود و چیزی که در فضای فرهنگ عمومی موردنظر است و معمولاً توجه به آن جلب می‌شود تکثر موضوعات مختلفی است که می‌توانیم به آن اطلاق فرهنگ عمومی دهیم. 

دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: در حقیقت، همه آن چیزی که در فضای عمومی با آن رخ فرهنگی پیدا می‌کند در حوزه فرهنگ عمومی است و در دوره جدید شورای فرهنگ عمومی به این مسئله توجه کردیم کلیدواژه اصلی و مولفه مهمی که باید به آن بپردازیم کدام است و به کلان مسئله هویت و ذیل آن، مفهوم امید رسیدیم. چون در جامعه درمورد آن غفلت‌هایی صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سایر حوزه ها