۰۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۹
مراقب شیطنت ها باشید

ماجرای عکس مشکوک از آرای یک شکل چیست؟ | تعرفه هایی با نام قالی باف و دستخطی یکسان!

ماجرای عکس مشکوک از آرای یک شکل چیست؟ | تعرفه هایی با نام قالی باف و دستخطی یکسان!
از صبح امروز تصویری در فضای مجازی دست به دست می شود که تعرفه رای هایی روی زمین چیده شده اند و نام قالی باف در آنها نوشته شده است.
کد خبر : ۶۶۳۲۹۰

به گزارش صراط نیوز، نکته جالب توجه اینکه این دستخط نوشته شده در تمامی این آرا یکسان است.
قرار گرفتن روی فرشی شبیه به فرش منزل نیز از دیگر نکات جالب توجه است.


اگر با روند رای گیری آشنایی داشته باشید امور مربوط به ثبت تعرفه و اثر انگشت به نحوی است که افراد در صف ایستاده و به نوبت این کار را انجام می دهند، حال چگونه است که در یک حوزه اخذ رأی بیش از ۴۰ برگه تعرفه نوشته شده و روی زمین چیده شده و بدون هیچ مشکلی تصویر برداری شده و توزیع شده است جای سوال دارد.

ماجرای عکس مشکوک از آرای یک شکل چیست؟ | تعرفه هایی با نام قالی باف و دستخطی یکسان!
شاید این تصویر برای ایجاد موج حمایت از قالی باف در رسانه ها توزیع شده است اما با اندکی تامل به نظر می رسد هدف اصلی آن ایجاد شائبه در چگونگی اخذ رأی بوده است.