۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۷

کانال ستاد جلیلی: با افتخار اعلام کنید کنار می روید و روز جمعه در برگه رای بنویسید «سعید جلیلی»

کانال ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نوشت: آقای قالیباف! از عارف بیاموزید انتخابات سال ۹۲ را یادتان هست؟ گزینه اصلاح‌طلبان اصیل، عارف بود و‌ گزینه مرحوم ‌هاشمی و ‌اعتدالی‌ها حسن روحانی. این طرف هم قالیباف بود و‌ جلیلی. هر چهار نفر هواداران گفتمانی خود را داشتند و آمده بودند تا بمانند. 
کد خبر : ۶۶۳۱۷۲

کانال ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نوشت:

آقای قالیباف! از عارف بیاموزید

انتخابات سال ۹۲ را یادتان هست؟ گزینه اصلاح‌طلبان اصیل، عارف بود و‌ گزینه مرحوم ‌هاشمی و ‌اعتدالی‌ها حسن روحانی. این طرف هم قالیباف بود و‌ جلیلی. هر چهار نفر هواداران گفتمانی خود را داشتند و آمده بودند تا بمانند. 

تب نظرسنجی ها داغ بود و مدام بحث ماندن و‌ رفتن هر کدام مطرح بود. این آخری‌ها نظرسنجی‌ها برای اصلاحات حاکی از این بود که رای روحانی نزدیک پنجاه درصد است و عارف کمتر، پس اگر عارف کنار برود می‌توان جریان مقابل را شکست داد. این که برایشان قطعی شد خودشان کلی به عارف فشار آوردند تا کنار برود و‌ به قول معروف، حرفه‌ای عمل کند. این اتفاق افتاد و‌حسن روحانی با اندکی بیش از پنجاه درصد پیروز شد.

اوضاع این روزها مرا یاد آن سال انداخت. غالب نظرسنجی‌ها حاکی از بالاتر بودن رای جلیلی نسبت به قالیباف است. از قضا تک گزینه بودن طرف مقابل در برابر دونامزد بودن این جبهه، احتمال پیروزی اش را بیشتر می کند. آرای متمرکز پزشکیان میتواند آرای دوتکه جریان انقلاب را شکست بدهد.

آقای قالیباف! کاش مثل عارف، مصالح جبهه خود را در نظر بگیرید و با افتخار اعلام کنید به نفع وحدت نیروهای انقلاب کنار می‌روید و‌ از هواداران‌تان بخواهید برای جلوگیری از دولت سوم روحانی، جمعه در برگه رأی بنویسند: سعید جلیلی.