۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۸

ظریف: مردم را بیچاره کرده اید؛ چه می‌خواهید از جان این مردم؟

دکتر محمد جواد ظریف تأکید کرد: از شنیدن واقعیات، از برملا شدن دروغ‌ها، از اینکه این مردم را بیچاره کرده‌اید، از اینکه به خاطر اینکه روحانی بود اجازه ندادند اف‌ای تی اف تصویب شود، به خاطر اهداف سیاسی مردم را بیچاره کردید، چه میخواهید از جان مردم؟
کد خبر : ۶۶۲۶۹۳

دکتر محمد جواد ظریف تأکید کرد: از شنیدن واقعیات، از برملا شدن دروغ‌ها، از اینکه این مردم را بیچاره کرده‌اید، از اینکه به خاطر اینکه روحانی بود اجازه ندادند اف‌ای تی اف تصویب شود، به خاطر اهداف سیاسی مردم را بیچاره کردید، چه میخواهید از جان مردم؟