۰۱ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۲

آذری جهرمی: آمارهای آقای جلیلی در مورد توسعه اینترنت در دولت سیزدهم نادرست است

آذری جهرمی در توییتر نوشت: آمارهای آقای جلیلی در مورد توسعه اینترنت در دولت سیزدهم نادرست است. ‏هر چند دولت سیزدهم درباره توسعه روستایی ادامه دهنده ی مسیر عظیم کاهش شکاف دیجیتال در دولت قبل بود، در حوزه توسعه فیبر منازل هم در سه سال اخیر کمتر از ۲۰۰ هزار اشتراک خانگی دائر شده است که نسبت به آمار دولت قبل کمتر است.
کد خبر : ۶۶۲۵۱۶
به گزارش صراط محمدجواد آذرى جهرمى نسبت به سخنان سعید جلیلی در منظره سوم در مورد توسعه اینترنت در دولت سیزدهم واکنش نشان داد.
 
آذری جهرمی در توییتر نوشت: آمارهای آقای جلیلی در مورد توسعه اینترنت در دولت سیزدهم نادرست است.
 
‏هر چند دولت سیزدهم درباره توسعه روستایی ادامه دهنده ی مسیر عظیم کاهش شکاف دیجیتال در دولت قبل بود،  در حوزه توسعه فیبر منازل هم در سه سال اخیر کمتر از ۲۰۰ هزار اشتراک خانگی دائر شده است که نسبت به آمار دولت قبل کمتر است.