۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۳

سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند

سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
سعید جلیلی» نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اولین سفر انتخاباتی خود، عصر چهارشنبه ( ۲۳ خرداد ۱۴۰۳) در جمع مردم بیرجند حاضر و در هیات ابوالفضلی (مصلی) این شهر سخنرانی کرد.
کد خبر : ۶۶۱۴۲۸
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 • سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به بیرجند
 •  
برچسب ها: جلیلی بیرجند