۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۳

ورود قوه قضاییه به پرونده مس باعث تعلیق فوتبال می‌شود؟

این روزها دستگاه قضایی کشورمان در حال رسیدگی به بعضی پرونده‌های کیفری است که اشخاص مرتبط با این پرونده‌ها بعضا از اهالی فوتبال هستند.
کد خبر : ۶۶۱۳۳۲

به گزارش صراط به نقل از خبر ورزشیسوالی که مطرح می‌شود این است که آیا رسیدگی دستگاه قضایی به جرایم اشخاص و فعالان حوزه فوتبال(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با اساسنامه فیفا و یا فدراسیون فوتبال ایران، مغایرت دارد و موجب تعلیق فدراسیون فوتبال می‌شود؟

پاسخ خیر است.

1- اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی فعال در فوتبال ، مصونیت قضایی اعطا نکرده و هرگز هم نخواهد کرد.

زیرا جرم شناختن فعل‌ها یا ترک فعل‌ها و تعیین مجازات برای آنها در هر کشوری در حیطه حقوق جزایی و حاکمیت ملی همان کشور است و فیفا و فدراسیون‌های فوتبال هرگز در مقام نفی حاکمیت ملی و حقوق جزایی کشورها نبوده و نیستند.

2- حقوق جزایی و قوانین دستوری هر کشوری (از جمله در زمینه تعیین جرم و مجازات و مالیات و قوانین کار و همانند اینها) جز قواعدی است که فیفا رعایت آنها را به عنوان قواعد الزام‌آور ، محترم می‌شمارد.

بنابراین رسیدگی دستگاه قضایی به جرایم ارتکابی اهالی فوتبال نه تنها از طرف فیفا نفی نشده بلکه احکام صادره از دادگاه‌ها دایر بر ارتکاب جرم بوسیله اهالی فوتبال می‌تواند بوسیله کمیته اخلاق فدراسیون‌های فوتبال ، مبنایی برای برخورد با کسانی باشد که با ارتکاب جرم ، منشأ آسیب به اعتبار و حیثیت فوتبال شده‌اند.