۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۴

آذری جهرمی: بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی مجلس،  دو معنا دارد / یکی از آن‌ها این است که طراحان طرح، احتمال تک دوره‌ای شدن دولت را زیاد می‌دانند

محمدجواد آذری جهرمی نوشت: بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی رمق این مجلس ضعیف،  دو معنای بین سطور دارد: اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب  آن از دست داده اند. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دوره ای شدن دولت را زیاد می دانند، لذا می خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولتها خارج کنند.
کد خبر : ۶۵۷۷۳۵

به گزارش صراط به نقل از مهر محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی رمق این مجلس ضعیف،  دو معنای بین سطور دارد:

اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب  آن از دست داده اند.

دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دوره ای شدن دولت را زیاد می دانند، لذا می خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولتها خارج کنند.

هر دو احتمال یک معنا دارد، اعتماد به نفسشان فرو ریخته است.