۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۱

خبر فوری درباره طرح شفافیت قوای سه گانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه را رفع کردند.
کد خبر : ۶۵۶۰۴۵

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین ، آنگونه که ایسنا روایت کرده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان) با اعمال اصلاحات زیر جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند:

«-تبصره ۲ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود.

 

ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.

ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مورد صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود.

د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشحاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.

- در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد.

- در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد.