۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۵

نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت برگزار شد

نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت برگزار شد
نماینده کارفرما در شورای عالی کار خبرداد که سومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت و حداقل مزد برگزار شد
کد خبر : ۶۵۱۲۳۹
به گزارش صراط به نقل از فارس،‌ با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری با دستور کار حداقل مزد امروز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد،‌گفت: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید.وی گفت: قرار شد نشست بعدی شورای عالی کار روز شنبه 26 اسفند با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود.
جوانی این را هم خاطرنشان کرد، چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. نماینده کارفرما در شورای عالی کار گفت: در نشست امروز 4 نماینده کارگر،‌3 کارفرما،‌وزیرکار و معاون روابط کار،‌ نماینده وزیر اقتصاد،‌ن ماینده وزیر صمت و نماینده رئیس سازمان استاندارد حضور داشتند و ترکیب شورا کامل بود. وی تاکید کرد،‌امسال هم بحث مزد منطقه‌ای مطرح نیست و حداقل مزد کارگران به ضورت ملی تعیین می‌شود. به گزارش فارس،‌طبق گفته رئیس سازمان تامین اجتماعی،‌ در حال حاضر 16 میلیون کارگر بیمه پرداز تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود 10 میلیون بیمه اجباری با پرداخت کارفرما و بقیه هم بیمه پرداز خویش فرما یا بیمه پردازهای گروههای شغلی مثل زنان سرپرست خانوار،‌قالیبافان، رانندگان و دیگر گروهها هستند که دولت حق بیمه آنها را می‌پردازد. حداقل مزد کارگران با احتساب کارگر و خانوار کارگری حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و بنابر این متغیر مهم اقتصاد کلان کشور به شمار می‌رود که باید به نحوی تعیین شود که هم قدرت خرید کارگر و هم توان پرداخت کارفرما حفظ شود و هم به تورم انتظاری دامن نزند.