۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴
زیدآبادی خطاب به وزیر کشور:

اجازه می‌دهید مردم کارکنان وزارتخانه را امر به معروف کنند؟

اجازه می‌دهید مردم کارکنان وزارتخانه را امر به معروف کنند؟
«وقتی وزیر کشور می‌گوید؛ امر به معروف - که ظاهراً در نگاه او صرفاً به پوشش بانوان و استقرار حجاب‌بان‌ها در مراکز مختلف شهر خلاصه می‌شود- نیاز به هیچ مجوزی ندارد، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به افراد عادی اجازه می‌دهد که برای تذکر در بارۀ نحوۀ انتصاب‌ها و چگونگی صرف بودجه و نوع عملکرد پرسنل وزارت کشور، در محل این وزارتخانه مستقر شوند و تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟»
کد خبر : ۶۵۰۹۲۹
 

به گزارش صراط به نقل از فرارو فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: ۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" در دو حوزۀ شخصی و عمومی به عمل نیامده است.

احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:

پرسشی از وزیر کشور

۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" در دو حوزۀ شخصی و عمومی به عمل نیامده است.

امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم قرآنی آن نوعی مسئولیت فردی و اجتماعی برای پیشگیری از انحطاط و ظلم و نابسامانی عمومی است. تبیین امروزین آن، ایجاد سازوکاری سالم و کارآمد برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات و قوۀ قضائیه عادل و مستقل برای رسیدگی به ادعا‌ها و دعاوی ست نه پیچیدن به پر و پای شهروندان عادی در گوشه و کنار شهر!

وقتی وزیر کشور می‌گوید؛ امر به معروف - که ظاهراً در نگاه او صرفاً به پوشش بانوان و استقرار حجاب‌بان‌ها در مراکز مختلف شهر خلاصه می‌شود- نیاز به هیچ مجوزی ندارد، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به افراد عادی اجازه می‌دهد که برای تذکر در بارۀ نحوۀ انتصاب‌ها و چگونگی صرف بودجه و نوع عملکرد پرسنل وزارت کشور، در محل این وزارتخانه مستقر شوند و تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟

اگر اجازه می‌دهد، رسماً اعلام کند و اگر نمی‌دهد، چطور آنچه را برای خود نمی‌پسندد نسبت به شهروندان بی‌پناه مجاز می‌داند؟ یا نکند وی خود و کارمندانش را معصوم و عاری از هر گناه و خطا و فقط مردم عادی را گناهکار و خطاکار می‌داند؟

به هر حال اگر قرار باشد عده‌ای به خود اجازه دهند که بدون هیچگونه سازوکار قانونی و تعریف‌شده تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر در مترو‌های شهر مستقر شوند و به زنان و دختران مردم در مورد پوشش‌شان هشدار دهند، چرا عده‌ای دیگر تحت همین عناوین اجازه نداشته باشند که برای تذکر نسبت به نقض حقوق مردم و سوءاستفاده از قدرت و ظلم و اجحاف و فساد و ارتشاء، در وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی و محاکم قضایی و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها استقرار یابند و مسئولان و کارمندان آن‌ها را از ارتکاب این منکرات قطعی و مسلم بازدارند؟