۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷

تصاویر / موشک‌های ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

نمونه هایی از دستاوردهای دفاعی ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن در انظار عمومی قرار گرفت.
کد خبر : ۶۴۸۵۱۷