۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۸
تصاویر | جلسه شورای عالی مسکن
جلسه شورای عالی مسکن یکشنبه ۸ مرداد به ریاست سیدابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
کد خبر : ۶۳۰۵۸۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، جلسه شورای عالی مسکن یکشنبه  ۸ مرداد به ریاست سیدابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 • سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • جلسه شورای عالی مسکن
 • سید صولت مرتضوی وزیر کار در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارد
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • جلسه شورای عالی مسکن صبح روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی، احمد وحیدی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی وزیر کار برگزار شد.
 • سید صولت مرتضوی وزیر کار و مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی در جلسه شورای عالی مسکن حضور دارند
آخرین اخبار