۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۴
بررسی ارقام بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد به طور متوسط سرانه برای هر ایرانی از استفاده از بودجه سال آینده ۶۱ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۱۷ تومان است.
کد خبر : ۶۰۸۲۴۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از روزنامه ایران، روز ۲۱ دی ماه با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، لایحه بودجه ۱۴۰۲ به‌عنوان دومین بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌های مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و… از نکات برجسته آن است.

براساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال‌جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود.

اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

سهم ۶۱/۸ میلیون تومانی هر ایرانی از بودجه کل

براساس پیشنهاد دولت سیزدهم سقف کل لایحه بودجه سال آینده بالغ بر ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان است که بدین ترتیب سرانه آن به طور متوسط برای هر ایرانی به ۶۱ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۱۷ تومان می‌رسد. درواقع اداره دخل و خرج کشور به ازای هر نفر نزدیک به ۶۲ میلیون تومان انجام خواهد شد. ازسوی دیگر در این لایحه بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که سهم هر ایرانی از بودجه شرکت‌های دولتی نیز در سال آینده به ۳۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۹۴ تومان می‌رسد، شرکت‌هایی که بیش از ۶۰ درصد از گردش مالی کل دولت را شامل می‌شوند و بخش عمده‌ای از ارائه کالا و خدمات را برعهده دارند.

سهم هر ایرانی از فروش نفت

طبق پیشنهاد دولت برای سال آینده بیش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی لحاظ شده است. براین اساس سهم متوسط هر ایرانی به ۷ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۱۷ تومان می‌رسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ همچنین بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت محاسبه شده است که بدین ترتیب سرانه هر نفر از این درآمد به یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۸۷ تومان می‌رسد. درلایحه بودجه سال آینده واگذاری اوراق و فروش اوراق دولتی نیز ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که سرانه هر ایرانی ازاین محل ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۴۷۰ تومان خواهد بود.

سرانه هر ایرانی از یارانه

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درمجموع ۴۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه شامل یارانه نقدی، نان و دارو اختصاص داده شده است که به صورت تجمیعی هر ایرانی به طور متوسط ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۴۷۰ تومان محاسبه می‌شود. البته با توجه به اینکه تمام ایرانی‌ها مشمول یارانه نقدی نیستند، این رقم به ازای یارانه بگیران بیشتر خواهد بود. درهمین زمینه اعتبار اختصاص یافته برای یارانه نقدی و معیشتی ۳۱۵ هزار میلیارد تومان است که سرانه هر ایرانی ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۸۸۲ تومان می‌شود. برای یارانه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارو در سال آینده نیز سرانه هر ایرانی به ۸۱۱ هزار و ۷۶۴ تومان و برای یارانه ۵۶ هزار میلیارد تومانی نان سهم هر نفر به ۶۵۸ هزار و ۸۲۳ تومان می‌رسد.

سهم ۸/۳ میلیون تومانی هر ایرانی از عمران

دولت درلایحه پیشنهادی خود ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان به عنوان اعتبار عمرانی درنظر گرفته که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش داشته است. محاسبه سرانه هر ایرانی از این اعتبار برای سال آینده به ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۸۸۲ تومان می‌رسد. به عبارت دیگر در سال آینده به ازای هر نفر بیش از ۳.۸ میلیون تومان برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

سهم ۵/۱۱ میلیون تومانی هر ایرانی از درآمدهای بودجه

براساس لایحه بودجه سال آینده بیش از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای سال آینده درنظر گرفته شده است که به ازای هر ایرانی مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۱۴۷ تومان می‌شود. ازطرف دیگر، هزینه‌های بودجه سال آینده بالغ بر ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است که متوسط آن برای هر ایرانی ۱۷ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۸۲ تومان می‌شود.

سهم فصول دهگانه از بودجه ۱۴۰۲

بودجه‌های سنواتی به طور کلی براساس ۱۰فصل مختلف تنظیم می‌شود که این فصول شامل امورخدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، قضایی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن و عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی می‌شود. هر یک از این فصول هزینه‌های جاری و عمرانی تعدادی از بخش‌ها و دستگاه‌های مجری را دربر می‌گیرد. نگاه به اعتبارات پیش‌بینی شده برای هرفصل نشان دهنده میزان توجه دولت به امور مختلف است. بررسی اعتبارات درنظر گرفته شده برای این فصول دهگانه در سال آینده نشان می‌دهد درلایحه بودجه ۱۴۰۲ درمجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این ۱۰ فصل به بیش از ۱۵۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از ۱۴۰۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و هزینه‌ای و نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

درمیان این فصل‌ها، فصل رفاه و تأمین اجتماعی با بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد تومان ۳۵ درصد از کل بودجه تجمیعی این فصول را شامل می‌شود. پس از آن فصل آموزش و پژوهش با بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان سهم ۱۸.۹ درصدی در جایگاه دوم قرارگرفته است. پس از آن فصل دفاعی و امنیتی با بودجه بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد تومان سهم ۱۷.۵ درصدی، فصل سلامت با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان سهم ۱۲.۱ درصدی، فصل اقتصادی با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سهم ۶.۹ درصدی، فصل قضایی با ۴۹ هزار میلیارد تومان سهم ۳.۱ درصدی، فصل خدمات عمومی با ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم ۳ درصدی، فصل فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری با ۳۱ هزار میلیارد تومان سهم ۲ درصدی، مسکن و عمران شهری و روستایی با ۱۴ هزار میلیارد تومان سهم ۹ دهم درصدی و درنهایت فصل محیط زیست با ۳.۷ هزار میلیارد تومان سهم ۲۳ صدم درصدی از کل بودجه این فصول دارند.

سرانه هر ایرانی از فصول دهگانه

حال بررسی و محاسبه سهم هر ایرانی از این فصول دهگانه نشان می‌دهد که سهم هر ایرانی از اعتبارات فصل رفاه اجتماعی ۶ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۶۱ تومان خواهد بود که بالاترین سرانه درمیان این فصول است. پس از آن فصل آموزش و پژوهش قراردارد که به ازای هر ایرانی ۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۴۰۸ تومان هزینه خواهد شد. در رتبه سوم سرانه فصل دفاعی و امنیتی قرارگرفته است که سهم هر نفراز بودجه این بخش ۳ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۲۶ تومان می‌شود.

درجایگاه بعدی فصل سلامت و درمان قرارگرفته است که در سال آینده به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۹۹۴ تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. درفصل اموراقتصادی نیز سرانه هر ایرانی یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۲ تومان پیشنهاد شده است. فصل قضایی با سرانه ۵۸۱ هزار و ۲۴۸ تومانی درجایگاه بعدی قرارگرفته است و پس از آن فصل خدمات عمومی با ۵۶۷ هزار و ۶۵۴ تومان نشسته است.

به ازای هر ایرانی در سال آینده ۳۶۸ هزار و ۱۳۴ تومان برای فصل فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری پیش‌بینی شده است و پس از آن مسکن و عمران شهری و روستایی سرانه‌ای برابر با ۱۶۶ هزار و ۹۴۷ تومان دارد. درانتهای جدول نیز فصل محیط زیست دیده می‌شود که سرانه هر ایرانی دراین بخش به ۴۳ هزار و ۶۸۲ تومان می‌رسد.

اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
برگزیده ها
آخرین اخبار