۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۰
در تالار خودرو امروز شاهین سفید و هایما S ۷ سفید و در تالار حراج باز تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، منومر وینیل استات و دی اتیل هگزانول عرضه می‌شود.
کد خبر : ۶۰۴۳۳۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایمنا، امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر، تالار طلا میزبان عرضه شمش طلا ۹۹۹، شمش طلا ۹۹۸ و تالار صنعتی میزبان عرضه انواع میلگرد، نبشی، ناودانی و خاک روی است.

در تالار خودرو امروز شاهین سفید و هایما S ۷ سفید و در تالار حراج باز تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، منومر وینیل استات و دی اتیل هگزانول عرضه می‌شود.

همچنین تالار پتروشیمی میزبان عرضه بنزن، زایلین مخلوط، پارازایلین، ارتوزایلن، آروماتیک سنگین، دی اتیلن گلایکول، منو اتیلن گلایکول، دی اتانول آمین، پلی استایرن انبساطی، کریستال ملامین، پلی استایرن انبساطی، اسید استیک و نرمال بوتانول است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قیر امولسیون CRS۱ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۸-A۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بیلت مسی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۰,۸-A۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۲-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴ و ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۶ و ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۴و۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۸-۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۶و۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن طول کوتاه ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن طول کوتاه ۲۰ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تیرآهن ۲۰ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد شاخه ۱۰-A۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد A۳-۱۶,۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۲-A۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ناودانی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نبشی ۷.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شاهین سفید تالار خودرو
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هایما S۷ سفید تالار خودرو
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منومر وینیل استات تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بنزن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پارازایلین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارتوزایلن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی EP۱۰۰S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی EP۳۰۰M تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی EP۱۰۰M تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی EP۳۰۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ کریستال ملامین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اسید استیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نرمال بوتانول تالار پتروشیمی
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰