مسابقه نامه‌اي به امام حسين (ع) با جايزه سفر به كربلاي معلا