بي‌اطلاعي ثمره هاشمي از حذف رسانه‌ها از برنامه‌هاي رياست‌جمهوري