۰۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۹

انتصابات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی

کد خبر : ۵۶۹۵۴

نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در احکامی جداگانه بختیار ملکی را به سمت مدیرکل دفتر مدیرعامل و همچنین دکتر بهنام پرهیزکار را به عنوان مشاور اجرایی مدیرعامل منصوب کرد.
به گزارش صراط به نقل از مهر، در بخشی از حکم صادره از سوی سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی آمده است:

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی و سرلوحه قراردادن شعارهای عدالت محوری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و همچنین با بهره گیری از امکانات و سرمایه های انسانی، ضمن رعایت قوانین، مقررات و اصول و سیاست های جامع تامین اجتماعی و صیانت از منابع صندوق بیمه شدگان، مستمری بگیران و بازنشستگان عزیز در انجام مسئولیت های محوله موفق و موید باشید.

رجاء واثق دارم که کوشش کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رضایتمندی خلق و خشنودی خداوند سبحان را در بر خواهد داشت.

همچنین در شرح وظایف و اختیارات مشاور اجرایی مدیرعامل بر پیگیری اجرای برنامه های کوتاه مدت صندوق، اهتمام در طراحی و تدوین راهبردها و برنامه های میان مدت و بلند مدت از طریق به کارگیری روشهای علمی و همکاری و اخذ نظر گروه مشاورین و سایر کارشناسان صاحب نظر اعم از درون و برون سازمانی، برنامه ریزی دقیق و مدبرانه همراه با صحت، سلامت و شفافیت جهت شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط جهت تدوین برنامه های علمی و کارآمد در راستای نیل به اهداف صندوق تامین اجتماعی و بررسی مکاتبات و درخواستهای وارده و صدور دستورات لازم و امضاء مکاتبات از طرف مدیرعامل تاکید شده است.