هفتمين نمايشگاه «ياد يار مهربان» شنبه افتتاح مي‌شود