10 فروند ايرباس به شركت هواپيمايي آسمان در فارس افزوده مي‌شود