مرکز آمار ایران: یک چهارم مرغداری‌ها سال ۹۷ تعطیل بوده‌اند