پول‌های شیرینی که قدرت نه گفتن را می‌گیرند! / در ماجرای هدایتی فقط خود او مقصر نیست