تصاویر/ تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام (ره)