دیدار دستیار وزیر امور خارجه ایران با مقامات ازبکستان