خالق نوای ماندگار «کربلا کربلا ما داریم می‌آییم» آسمانی شد